Verantwoord Mestvervoerrealtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM)

Vraag en Antwoord

Vragen en antwoorden over rVDM. 

Op dit moment verandert er nog niets voor u. De huidige regelgeving voor het verantwoorden van het vervoer van dierlijke meststoffen blijft van toepassing. Maar u kunt nu wel al kennis nemen van de nieuwe regelgeving. Op de website van RVO (www.rvo.nl/rvdm) informeren we u over de veranderingen en wat u kunt doen om met rVDM te werken. De komende maanden gaan we eerst samen met de sector het nieuwe systeem zorgvuldig testen voordat het daadwerkelijk wordt ingevoerd.

De overheid wil mesttransporten digitaal en realtime vastleggen waardoor meststromen beter gevolgd kunnen worden. Dit voornemen is in september 2018 aangekondigd in het rapport Versterkte Handhavingsstrategie Mest. Hieruit volgde het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet rVDM (Ubm rVDM). Dit besluit regelt de invoering van een digitale verantwoording van mesttransporten. In de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) wordt de digitale verantwoording verder ingevuld. Daarnaast wordt in de Urm uitgewerkt welke transportregels in specifieke situaties gelden.

Op dit moment is het kabinet demissionair. De demissionaire minister heeft in haar brief aan de Tweede Kamer van 24 maart jl. aangegeven dat zij de besluitvorming over de invoeringsdatum van rVDM overlaat aan haar ambtsopvolger.

Voor het verantwoorden van meststoffen worden de gevraagde gegevens in een serie van meldingen per transport doorgegeven aan rVDM van de toezichthoudende instantie (NVWA) die namens de minister optreedt. Het rVDM bestaat voor u uit 6 meldingen. Achtereenvolgens zijn dat: de vooraanmelding, de startmelding, de laadmelding, de weegmelding, de losmelding en de bevestigingsmelding door de leverancier en afnemer van mest. Afhankelijk van de specifieke situatie waarop een transport betrekking heeft kunnen er andere verplichtingen zijn voor de door te geven meldingen. De meldingen in het vervoersproces zijn relevant voor de verantwoording van het mesttransport.

De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) bevat voorschriften over onder meer de verhandeling, het gebruik, de opslag, de productie, het vervoer en de verwerking van mest. In de kern gaat dit over het invoeren van het digitaal en real time registreren van mesttransporten.

In de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) zijn onder andere aanpassingen opgenomen op het vervoer bij transporten waarbij geen gebruik hoeft te worden gemaakt van voertuigen van geregistreerde intermediairs die voorzien zijn van apparatuur voor automatische gegevensregistratie (GR-apparatuur). Voor dit vervoer dat bestaat uit meerdere transporten, kan onder bepaalde voorwaarden het geïntroduceerde verzamelmelding rVDM gebruikt worden.

Voor transporten van mestkorrels vervalt de eerder voorgenomen verplichting voor het gebruik van rVDM. Wel vindt er nog nader onderzoek plaats over een alternatief voor de verantwoording van de afzet van mestkorrels.

Bij het transport van de afvoer van champost wordt de verplichting van het onverwijld wegen van de vervoerde hoeveelheid aangepast in het moeten opgeven van het geschatte gewicht dat met het transport is gemoeid.

In de toelichting bij de Urm staan alle situaties beschreven.

In de Versterkte Handhavingsstrategie Mest (VHS) staan meerdere sporen om fraude aan te pakken die zich richten op preventie of repressie. Behalve de preventieve maatregelen met inzet van moderne technologie voor het doorgeven van meldingen van mesttransporten zet de Minister repressief ook de toezichts- en handhavingscapaciteit gerichter in. Zo wordt er verder gewerkt aan verbetering van de risicoanalyses om gebieden en delen van de mestketen te identificeren waar het risico van niet-naleving het grootst is. En ook versterken we de handhavende instanties.

Het digitale en realtime systeem van de overheid zorgt voor beter inzicht en verantwoording van vervoersstromen. Ingezet wordt op een gelijk speelveld voor ondernemers. Het wordt mogelijk om gericht en real time te controleren op afwijkende transportbewegingen. Bovendien maakt digitalisering het mogelijk om fraudeurs sneller en effectiever aan te pakken.

Niet naleving van de regelgeving bij transport van mest leidde breed in de samenleving en bij de Europese commissie tot een oproep om strengere en betere handhaving van het mestbeleid. Zowel de overheid en de sector zetten in op transparante verantwoording van mesttransporten. Transparantie kan fraude voorkomen en draagt bij aan een gerichtere aanpak van de risico nemende bedrijven.

Het papieren Vervoersbewijs Dierlijke meststoffen (VDM) maakt straks plaats voor een set digitale berichten, die samen het nieuwe digitale vervoersbewijs vormen. Hiermee worden berichten met informatie over een mesttransport onmiddellijk, efficiënt en zo veel mogelijk geautomatiseerd naar de overheid gestuurd.

Door digitale en realtime verantwoording van mesttransporten zal de naleving van regelgeving door ondernemers verbeteren en is er meer inzicht in de meststromen. Het is een robuust systeem waarmee fraude wordt tegengegaan. Bij de meeste transporten van dierlijke mest wordt nu nog een papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) gebruikt. Na het transport worden de gegevens van dit VDM digitaal gemeld bij RVO. Sinds de invoering van het huidige stelsel is er veel veranderd op het gebied van elektronische vastlegging van data. Het nieuwe systeem speelt hierop in waardoor de transporten van dierlijke mest digitaal, vooraf en in realtime geregistreerd kunnen worden.  

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.